En zij kwam er op dat moment bij staan en beleed eveneens de Heere. Lukas 2 : 38a.