16 En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade op genade. Johannes 1 : 16.