En de Heere God riep Adam (…..) en zei tegen hem: Waar bent u? Genesis 3 : 9.