“Heere zult Gij in deze tijd aan Israël het Koninkrijk wederoprichten”  uit Handelingen 1 : 6.