Ik zal met u meetrekken naar Egypte en Ik zal u ook zeker doen terugkeren; Gewnesis 46 : 4.