…Hij zeide tot hen: Werpt het net aan de rechterzijde van het schip,en gij zult vinden.  n.a.v. Joh. 21 : 3 – 6.