En uitgaande volgde hij hem, en wist niet dat het waarachtig was, hetgeen door de engel geschiedde, …zeide: Nu weet ik waarachtiglijk dat de Heere Zijn engel uitgezonden heeft.  uit Handelingen 12 : 9 en 11.