Doch Samuël diende voor het aangezicht des Heeren; zijnde een jongeling, omgord met den linnen lijfrok. 1 Samuel 2 : 18.