Saulus nu, te Jeruzalem gekomen zijnde, poogde zich bij de discipelen te voegen;… en verhaalde hun, hoe hij op den weg God gezien had, die tot hem gesproken had;..en in Damaskus vrijmoediglijk gesproken had in de Naam van Jezus.  uit Handelingen 9 : 26 en 27