Ik zal uitstorten Mijn Geest op alle vlees (…) en zij zullen profeteren.

Handelingen 2:16-18