Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven, door Jezus Christus , onzen Heere. Romeinen 6 : 23.