Ga naar de inhoud

Zondagsschool

De huis-aan-huis collecte die we dit jaar corona-proof hebben uitgevoerd heeft het mooie bedrag van € 1094,60 opgebracht. We zijn er stil van en erg dankbaar. Het kerstfeest met alles wat daarbij hoort zoals boeken voor de kinderen hebben we hiermee ruimschoots kunnen financieren. De kerstfeestcollecte voor ons sponsorkind Hannah heeft het mooie bedrag van € 451,10 opgebracht. Hiermee sponsoren we 4 keer per jaar via Woord & Daad en ondersteunen we Hannah met extra middelen. Namens het zondagsschoolteam zeggen we alle gevers hartelijk dank.