Ga naar de inhoud

Zondagsschool

We willen u allen hartelijk danken voor uw bijdragen voor het Kerstfeest van de zondagsschool. We hebben gemerkt dat u het werk van de zondagsschool een warm hart toedraagt. Mocht u het vergeten zijn of het briefje zijn kwijtgeraakt dan kunt u uw bijdrage alsnog overmaken op rekeningnummer NL18 RABO 0320 3700 70 ten name van J.G. Vermeulen onder vermelding van “Bijdrage Kerstfeest”. Of u doet uw bijdrage in de brievenbus op Anemoon 6. We hopen en bidden om een mooi en gezegend Kerstfeest met de kinderen. Namens het zondagsschoolteam nogmaals hartelijk dank.