Ga naar de inhoud

Zondagsschool

Het zondagsschoolteam wil u hartelijk bedanken voor al uw bijdragen die we ontvangen hebben met de huis-aan-huis collecte. We mochten in totaal € 910 ontvangen. Hiermee hebt u ons goed geholpen zodat we een mooi kerstfeest konden houden en dat al het andere werk van de zondagsschool voortgang kan vinden.