Zondagmiddag worden de kinderen weer verwacht. Tijdens de gemeenteavond over het eigen jeugdwerk kwam duidelijk naar voren dat veel ouders het zondagsschool werk waarderen en een warm hart toedragen. Aan de andere kant missen we toch ook nog wel wat kinderen. Door de frequentie van het aantal zondagsschoolmiddagen wat te verminderen, hopen we toch de ouders en hun kinderen ‘over de streep’ te trekken. Ouders, neem uw verantwoordelijkheid. Mozes zegt: ‘U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat…’ (Deut. 6:7). De woorden van God moeten we onze kinderen inprenten. Bij het woord inprenten of inscherpen (SV) kun je denken aan een kwajongen die met zijn zakmes zijn naam in een boomstam kerft. Inscherpen: een activiteit die een onuitwisbaar spoor achterlaat in het leven van het kind. Inprenten gebeurt thuis, op school, in de kerk, op de club en ook op onze zondagsschool.