Op D.V. 23 dec. oefenen we voor de laatste keer voor het kerstfeest. Dat is van 11.00-12.15 uur. Aansluitend dus op de kerkdienst. Wij bidden God om een mooi kerstfeest. Als de zondagsschool straks weer verder gaat, hopen we dat er vele nieuwe kinderen zich aan zullen melden. Laten we, vooral als ouders, ijverig zijn in het onze kinderen de weg te wijzen naar Christus. Er gaan dit jaar heel wat jongens en meisjes van de zondagsschool af. Dat is in sept. a.s. goed voor de catechisatie, maar dat maakt het ingewikkelder voor de zondagsschool. Wij hopen dat de zondagsschool ook weer wat uitgebreid wordt. Zo zegene God ons gemeenteleven. Wij wensen hen die afscheid nemen een leven dichtbij God toe ook al in hun jonge jaren! Laat Christus je blijdschap zijn, je hoop en je leven!