De afgelopen weken is de “huis-aan-huis” collecte gehouden voor de zondagsschool in Brandwijk. De leidinggevenden zijn hiervoor bij u aan de deur geweest. Misschien was u op dat moment niet thuis en hebt u een briefje in de brievenbus gekregen. Per abuis is op dit briefje een verkeerd rekeningnummer afgedrukt. Onze excuses hiervoor. Het juiste bankrekeningnummer van zondagsschool Onesimus is NL18 RABO 0320 3700 70. Hartelijk dank voor de giften tot nu toe reeds ontvangen!