Vanaf D.V. zondag a.s. is er weer zondagsschool. Wij verwachten onze kinderen weer! De collecte van de Hemelvaartsdag heeft €56,15 opgebracht. Dat is voor ons adoptiekind op de Filipijnen.