Wij melden u volledigheidshalve, dat er de a.s. zondag geen zondagsschool is.