De vorige zondag heeft diaken Jan Kees Boele afscheid genomen als leidinggevende aan de zondagsschool. Lang heeft hij de zondagsschool met ijver gediend. Daar danken wij hem hartelijk voor. Wij wensen zijn opvolger, dhr. Theo Korevaar, veel zegen en wijsheid.