Wij bidden God om een mooi kerstfeest. Als de zondagsschool straks weer verder gaat, hopen we dat er ook weer nieuwe kinderen zich aan zullen melden. Laten we om onze kinderen de weg te wijzen naar Christus ijverig zijn. Laten er vele kinderen toegebracht worden tot de grote Herder van de schapen! De collecte met ons kerstfeest is bestemd voor een zondagsschool in de sloppenwijken van Nairobi in Kenia. Wij bevelen u dit doel heel hartelijk aan.