Op D.V. zondag 17 sept. a.s. begint de zondagsschool weer. In de “Wegwijzer” en in de consistorie komen onze twee groepen bijeen. Dat is van 14.00-15.00 uur. Wij hopen, dat er weer wat nieuwe leerlingen (van 4 tot 11 à 12 jaar) zich voor de zondagsschool melden. Wij wensen het personeel en de leerlingen een mooi en gezegend seizoen. Voor inlichtingen kunt u terecht bij dhr. Frank Scheurwater. Inmiddels hebben we als zondagsschool afscheid genomen van juffr. Nellie van Meijeren-Kok. Nellie is 9 jaar aan onze zondagsschool verbonden geweest. We danken haar voor haar inzet en wensen haar Gods zegen toe. Mevr. Maartje den Besten- van Es heeft het stokje van haar overgenomen als nieuwe juffrouw van de onderbouw. We heten haar dan ook van harte welkom in ons team.