De a.s. zondag D.V., 23 0kt., hopen we alle kinderen op de zondagsschool weer te ontmoeten! Verder vindt van D.V. 24-28 okt. a.s. de huis-aan-huis collecte voor het kerstfeest van de zondagsschool plaats. Wij hopen op een mooie opbrengst.