De a.s. zondag D.V. begint de zondagsschool weer. Wij kunnen het belang van de zondagsschool niet genoeg benadrukken. De kinderen worden er in het Woord onderwezen en ondervinden, mede door hun trouwe gang naar de zondagsschool, dat de zondag een helemaal aan God gewijde dag is. Om 14.00 uur zijn de (ook weer nieuwe) leerlingen op de bekende plaatsen van harte welkom!