Wij delen u mede, dat er i.v.m. de voorjaarsvakantie op D.V. 21 febr. a.s. geen zondagsschool is.