De a.s. zondag duurt de zondagsschool weer gewoon tot drie uur. Wil er met het afhalen rekening mee houden! Wij bidden om een gezegend kerstfeest. De kinderen die nu afscheid nemen, groeten wij met alle liefde. Moge God met jullie meegaan door het leven. Op de catechisatie hopen wij jullie, als het in sept. zover is, weer te zien! De collecte op ons kerstfeest is bestemd voor een G.Z.B.-project in Colombia.