De komende zondag hopen we met de cursus weer verder te gaan. Van D.V. 26-10 tot 31-10 a.s. vindt de huis-aan-huiscollecte voor het kerstfeest van de zondagsschool plaats. Wij bevelen u dit doel heel hartelijk aan!