De a.s. zondag begint de zondagsschool weer. Laten wij m.n. als ouders van het geestelijke nut van de zondagsschool en van onze verantwoordelijkheid hierin diep overtuigd zijn. Mogen de kinderen trouw hun Herder leren te volgen!