De komende zondag worden alle kinderen (dus ook die van de consistorie) in het kader van het pinksterfeest in de “Wegwijzer” verwacht. Wij rekenen er op, dat jullie er allemaal zijn!