Wij bidden om een gezegend kerstfeest. De kinderen die nu afscheid nemen, groeten wij met alle liefde. Op de catechisatie hopen wij hen, als het in sept. zover is, weer te zien!