Op D.V. 14 sept. a.s. begint de zondagsschool weer. We hopen en bidden, dat er vele kinderen naar de zondagsschool zullen komen en dat ze trouw zullen komen. Vanaf de leeftijd van een jaar of vijf zijn uw kinderen van harte welkom. Voor inlichtingen verwijs ik u naar diaken J.C. Boele.