Ga naar de inhoud

Zondaarsgebed

“Heere Jezus, ik erken dat ik mijn eigen weg gegaan ben. Ik heb gezondigd in gedachte, woord en daad. En ik heb U tekort gedaan. Ik gaf U niet de liefde die U verdient, ik leefde niet in vertrouwen als kind van U. Zo heb ik mijn doel gemist en ik heb schuld bij U. Ik heb spijt van mijn zonden en keer me er vol berouw van af. Ik geloof dat U voor mij gestorven bent en mijn zonden hebt meegenomen naar het kruis. Ik dank U dat U opgestaan bent en sterker bent dan de dood. Ik dank U voor Uw grote liefde. Kom in mijn hart, Heere Jezus. Kom binnen en reinig mij. Kom binnen als mijn Heer en Heiland en leidt mijn leven. Dan zal ik U mijn hele leven dienen, omdat U mij daar de kracht voor geeft. Amen”.