De eerstvolgende datum dat wij elkaar ontmoeten is niet 25 juni, zoals wij eerst hadden gedacht, maar D.V. 2 juli a.s. De verdere gegevens vermelden wij in de “Kerkbode” van de volgende week.