Ga naar de inhoud

Zingen

Met pijn in het hart heeft de kerkenraad tijdens de vergadering van afgelopen week besloten om nog niet te gaan zingen in de kerk. We beseffen terdege dat er een sterk verlangen leeft binnen onze gemeente om de gemeentezang weer op te starten. In een tijd dat het aantal besmettingen weer toeneemt, achten we het niet verstandig om juist nu een signaal af te geven dat het veilig zou zijn om weer te gaan zingen. Maar… de lofzang gaat door. Op het moment dat wij zwijgen klinkt er in de hemel een machtig engelenkoor dat zingt: “Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, Die was, Die is, en Die komt!” (Openb. 4 en 5).