Wij willen mevr. Nel Damsteeg-Kortleve bij het wisselen van de wacht heel hartelijk bedanken voor de vele jaren dat zij trouw de zieken uit de gemeente bezocht. Toegewijd en met liefde heeft zij dat gedaan. Dhr. en mevr. Frank en Janny Scheurwater-Heijkoop nemen deze taak over van haar. Wij bewonderen Frank en Janny omdat ze in een voor hen harde tijd proberen zo goed mogelijk te blijven functioneren en dat ze daarbij ook voor anderen naar hun mogelijkheden proberen nog wat te betekenen. Wij wensen jullie ook bij deze nieuwe taak wijsheid toe en vreugde.