We mogen bidden voor onze zieken, de mensen die aan huis gebonden zijn en de rouwdragenden. Hun namen, moeiten en zorgen mogen we aan de Heere toevertrouwen. De woorden uit Ps. 59 mogen ons dan tot troost zijn: ‘Ik echter zal van Uw macht zingen en ’s morgens zingen van Uw goedertierenheid. Want U bent voor mij een veilige vesting geweest, een toevlucht in de dagen dat angst mij benauwde’.