Ga naar de inhoud

Zieken

Al onze zieken, genoemd en ongenoemd, thuis of in een zorginstelling, alsmede hun families, bidden we van harte alle sterkte en Gods troostende nabijheid toe.