Gemeente, laten we in onze dagelijkse gebeden onze gemeente en in het bijzonder de zieken, de rouwdragenden en de eenzamen niet vergeten. ‘Mijn ziel klampt zich aan U vast, komt achter U aan, Uw rechterhand ondersteunt mij (Ps. 63).