Ga naar de inhoud

Zieken

Achter veel voordeuren blijkt heel wat zorg te zijn. Onze gedachten gaan uit naar die mensen die de kerk niet meer kunnen bezoeken wegens ouderdom of ziekte, maar het eigenlijk toch graag zouden willen. De kerktelefoon is dan een oplossing maar toch… Hier ligt voor alle gemeenteleden een taak. Laten we oog voor elkaar hebben. We weten niet half wat een vreugde een bezoekje kan brengen. Genoemde zieken maar ook anderen die zorg hebben, wensen we Gods nabijheid toe. ‘En nu, wat verwacht ik, o Heere! Mijn hoop, die is op U.’ (Ps.39)