Wij nodigen de belijdende leden hierbij uit voor de zes-jaarlijkse stemming. Deze wordt gehouden op D.V. donderdag 15 dec. a.s. van (precies) 19.30 tot 20.00 uur in de “Wegwijzer”.