Ga naar de inhoud

Zes-jaarlijkse stemming

De belijdende leden nodigen wij hierbij uit voor de zes-jaarlijkse stemming. Dat is op D.V. do. 2 dec. a.s., om precies half acht. Het gaat bij deze stemming om hoe de komende tijd de diakenen en ouderlingen aan onze plaats verkozen zullen worden. Dat kan op twee manieren:
1.De gemeente wordt uitgenodigd om aanbevelingen in te dienen per ambt. Uit deze aanbevelingen wordt door de kerkenraad een verkiezingslijst samengesteld. Iedere kandidaat die door 10 of meer stemgerechtigden wordt aanbevolen, wordt op die lijst geplaatst. De kerkenraad kan zelf ook nog andere namen noemen.
2.De gemeente wordt uitgenodigd om aanbevelingen in te dienen. De kerkenraad stelt vervolgens voor elke vacature een dubbeltal op. Deze laatste mogelijkheid is op dit moment in onze gemeente de gebruikelijke.