Deze is vastgesteld op D.V. 17 maart a.s. Volgt u de pers en noteer de datum alvast! www.gzb.nl/over-gzb/gzb-dag