GZB project in Malawi

De afgelopen anderhalf jaar was de inhoud van de zendingsbussen bestemd voor het werk van Tjerk en Marieke Visser. Tjerk is uitgezonden als theologisch toeruster in Malawi, binnenkort wordt zijn werk overgenomen door Dominee Victor Kapira uit Malawi. De uitzending van de familie Visser loopt tot de zomer van 2016. Naast de financiële steun tijdens hun uitzending, steunen we hen met meeleven. Meer over Tjeerd en Marieke is te vinden op hun website: www.vissersinmalawi.blogspot.com. Fijn dat we met elkaar duizenden euro’s konden bijdragen aan dit project!

IZB-project in Rotterdam

Met ingang van 2016 is de inhoud van de zendingsbussen bestemd voor een zending- en evangelisatieproject in ons eigen land. De IZB is de organisatie die gemeenten steunt bij hun evangeliserende taak, ook in onze omgeving maken we gebruik van de kennis en ondersteuning van de IZB in bijvoorbeeld het Dabarwerk, het blad ECHO en Alfacursussen. De IZB helpt gemeenten met evangelisatieprojecten op plaatsen waar het geloof niet vanzelfsprekend is. Wij zullen komende tijd meeleven en onze financiële steun gaan geven aan een IZB-pioniersproject in stadswijk ‘Blijdorp’ in Rotterdam. Het doel is dat daar een gemeente ontstaat die missionair is, waar nieuwkomers opgenomen zijn en waar mensen tot geloof komen en/of weer betrokken raken bij de kerk. Het komende jaar zullen we u als gemeente op de hoogte houden van dit project. Meer informatie op www.izb.nl/izb-impact/project/rotterdam-centrum-blijdorp.