Op D.V. dinsdag 18 okt. a.s. houden wij vanaf 19.45 uur in de “Wegwijzer” een zendingsavond. Ds. Nils de Jong komt ons dan het een en ander vertellen over het project “Noorderlicht” in Blijdorp in Rotterdam. U vindt de verdere gegevens op het stencil “Samen bij Een”. De volwassenen, maar zeker ook onze jongeren nodigen wij hiervoor hartelijk uit! De avond wordt uitgezonden via de kerkradio. Wij bedanken dhr. Johan Borsje en mevr. Frederike Kok-Jongkind nog hartelijk voor hun werk in de zendingscommissie en wij heten dhr. Frank Scheurwater die in de commissie zit namens de mannenvereniging in ons gezelschap van harte welkom.