Op D.V. 8 aug. vertrekken 10 jongeren van onze gemeente naar Zambia voor een werkvakantie. Er moeten twee schoollokalen en een woning gebouwd worden. Er is lang naar uitgekeken, maar nu is het toch bijna zover. Meer dan een jaar heeft de voorbereiding geduurd, is er veel geld opgehaald en zijn de plannen gemaakt. Stilletjes zijn we een beetje trots op jullie: met zoveel geestdrift hebben jullie dit aangepakt en nu mag het werkelijkheid gaan worden. Op 8 aug. hopen jullie te vertrekken en rond 27 aug. weer terug te keren. Ga niet met z’n tienen, maar vraag of de Heere mee gaat. ‘ Zo de Heere het huis niet bouwt, tevergeefs werken de bouwlieden daaraan’. Als gemeente leven we met jullie mee en wensen jullie bovenal Gods Zegen toe. In de morgendienst van 24 juli hopen we hier nog bij stil te staan. Voor meer informatie kijk ook even op werkvakantiezambia.nl