De komende zondagavond hopen we een moment stil te staan bij het a.s. vertrek van verschillende jonge leden van de gemeente met diverse World Servants-groepen. Wij wensen hen van harte een goede reis en een behouden thuiskomst.