Graag maken wij u attent op de in Brandwijk bij de “Kerkbode” gevoegde flyer.