Op D.V. vrijdag 12 okt. a.s. om 19.00 uur is er in de “Wegwijzer” voor alle belangstellenden een presentatieavond van hen die deze zomer ver weg zoveel hebben meegemaakt en gezien. Wij zijn er benieuwd naar en zien er naar uit!