Het lijkt ons het beste, dat ouderling H.N. Aantjes zijn eigen wijk de komende twee jaar nog “bijhoudt”; en dat ouderling-kerkrentmeester C. Kortlever wijk 5 (de vroegere wijk van oud. J. den Besten) voor zijn rekening neemt.