Vanuit Bl`graaf is mevr. D. Mouthaan-Peters hier komen wonen. Zij is de weduwe van de bekende siersmid. De afgelopen jaren zijn moeilijke jaren voor haar geweest. Zij is blij met de mooie, lichte woning die zij hier heeft betrokken. Wij wensen haar de vrede toe van Gods vertroostende nabijheid. Wij hopen, dat zij gemeentelijk en kerkelijk hier werkelijk een thuis mag vinden.